العربيةEnglish

Kort introduktion af forfatteren

Det er mig en glæde hermed at kunne præsentere min bog om Danmark: Det Danske Kongerige: Samfund, Historie, Geografi og Forholdet til den Islamiske Verden

Det er den første bog skrevet om Danmark på arabisk; formålet med at skrive bogen har været at råde bod på den mangel og derved bygge bro mellem de to kulturer - og igennem forståelse skabe gensidig respekt. Det er derfor min hensigt at formidle bogen ud til så vidt muligt i alle arabisk-sprogede der interesserer sig for Danmark. 

Desuden er bogen ment som en hjælp til arabisk-sprogede indvandrere i Danmark, som således på deres modersmål får viden om det danske samfund og derigennem forhåbentlig en nemmere integration.

Det er mit håb at min bog vil blive modtaget med interesse i alle relevante kredse.

Dr.Rehab Ahmad Saleh

 

 

Book Cover Book's Back Cover